Totes les consultes administratives s’han de realitzar en horari de secretaria de dilluns a divendres de 17’30 a 20’30 hores.

Els canvis de domicili, telèfon i domiciliació bancària hauran de comunicar-se puntualment en les nostres oficines, amb la finalitat d’evitar problemes administratius i despeses innecessàries.

Els preus de les classes i la quota de soci es publicaran prèviament al període de matrícula.

Els alumnes de l’Escola de Música abonaran la matrícula en la primera quinzena de juliol i la quota de soci al començament del curs (setembre) en el mateix compte on té domiciliat el pagament dels rebuts de l’escola. El rebut de les mensualitats es passaran a partir del dia 10 del mes corresponent. Així doncs, tots aquells alumnes que desitgen causar baixa durant el curs han de notificar-lo en secretaria abans del dia 5 del mes corresponent.