La Unió Musical l’Eliana té com a objectiu oferir una formació musical a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements musicals i compartir vivències utilitzant el llenguatge de la música com a mitjà universal.

Els objectius generals són: 

 • Despertar en els alumnes l’interès per la música.
 • Desenvolupar la seva sensibilitat musical perquè li permeti comprendre el llenguatge de la música gaudint de la mateixa.
 • Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió cultural.
 • Comprendre el significat de la seva formació per mitjà de la participació en les diferents Agrupacions Musicals de la Societat.
 • Desenvolupar la formació en Llenguatge Musical, Cant Coral i Instrumental.
 • Proporcionar la preparació necessària per a l’accés als Ensenyaments Professionals a tots aquells que ho desitgin.

Ensenyaments musicals per als més petits de 6 mesos a 4 anys

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL on es comencen a familiaritzar amb la música aportant-los tots els seus beneficis i compartint amb els pares el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial i motriu millorant la seva capacitat d’aprenentatge. Aquesta activitat la realitzaran acompanyats d’un familiar (pare, mare o familiar directe). Ensenyaments musicals per a alumnes de 5 i 6 anys

Ensenyaments musicals per a alumnes de 5 i 6 anys

JARDÍ MUSICAL, cursos basats en un tractament pedagògic específic per al descobriment i desenvolupament de les capacitats expressives, musicals i motrius, que permetin posteriorment l’aprenentatge de l’llenguatge musical.

Jardí Musical 1r on l’alumne ha d’estar realitzant 3r d’Educació infantil.

Jardí Musical 2n on l’alumne ha d’estar realitzant 1r de el primer cicle de Primària.

 Ensenyaments musicals per a alumnes a partir de 7 anys

PREPARATORI o INICIACIÓ d’adaptació de continguts, tant per als alumnes que han realitzat jardí musical, com per aquells alumnes de nou ingrés sense coneixements de llenguatge musical que tinguin de 7 a 15 anys.

A partir dels 16 anys realitzaran un curs d’INICIACIÓ ADULTS

Ensenyaments Elementals de Música a partir de 8 anys

Es realitzen quatre cursos de LLENGUATGE MUSICAL i quatre cursos de INSTRUMENT simultàniament, que tenen com a objectiu dotar els alumnes dels coneixements bàsics per aconseguir una lectura avançada de partitures, aprofundint en l’estudi del Solfeig com base de tota l’educació musical, així com adquirir uns coneixements bàsics de l’instrument basats en la tècnica i domini de l’instrument triat per l’alumne.

Les especialitats instrumentals que s’imparteixen són les següents:

 • Cant (Clàssic i modern) i Repertori
 • Corda: Contrabaix, Guitarra (clàssica, flamenca i elèctrica), Baix elèctric, Viola, Violí, Violoncel i Instrument de pua.
 • Percussió Piano i acordió
 • Vent-fusta: Clarinet, Fagot, Flauta, Oboè, Saxòfon i Dolçaina.
 • Vent-metall: Bombardí, fiscorn, trombó, trompa, trompeta i tuba.

També tindran l’opció de realitzar dos cursos de COR, obligatori per als alumnes matriculats a 3r i 4t d’Ensenyaments Elementals en l’especialitat de piano i cant, i de forma voluntària per a la resta d’especialitats impartides en aquest Centre.

Realitzades dels Ensenyaments Elementals l’alumne podrà accedir als Ensenyaments Professionals de Música, bé accedint a Conservatori realitzant unes proves d’accés o bé realitzant unes proves en aquesta Escola de Música per realitzar els Ensenyaments Professionals de forma no oficial

Ensenyaments Professionals de Música a partir de 12 anys

Seguint amb la formació de l’alumnat, l’Escola realitza ENSENYAMENTS PROFESSIONALS de forma no oficial, ja que, al no ser un conservatori, no pot expedir títols oficials, però si pot prepara els alumnes perquè puguin accedir a qualsevol dels sis cursos d’Ensenyaments Professionals.

Una altra de les opcions que tenen els alumnes de l’Escola, ACABADES ENSENYAMENTS ELEMENTALS, és anar formant-se com a músic rebent classes d’instrument i pujar el seu nivell tècnic i interpretatiu per poder accedir a les agrupacions de la Societat.

Música i Harmonia moderna

Curs que es realitza per a alumnes que ja han superat les ensenyances elementals i vulguin continuar formant-se tocant en grup i adquirint coneixements d’harmonia moderna i xifrada.

Informàtica musical

Dirigit a alumnes amb coneixements musicals que estiguin interessats en programes d’edició de partitures (Finale, Sibelius, …)

Iniciació al Jazz

Els alumnes que hagin realitzat els Ensenyaments Elementals podran introduir-se al món de l’jazz tocant en combos i aprenent nocions bàsiques de Jazz

Agrupació de Càmara

Per a alumnes amb coneixements musicals i instrumentals on faran una pràctica instrumental en grups reduïts de cambra.