L’Escola de la Unió Musical l’Eliana vol acostar la música també a tots aquells que puguin beneficiar-se’n de manera terapèutic, com a vehicle promotor de salut i benestar, a través de la Musicoteràpia.

La música pot provocar diversos efectes en les persones: les relaxa, les alegra, les convida a pensar, a recordar, a somiar, etc. Un musicoterapeuta qualificat utilitza els elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia) per provocar i promoure la comunicació, la interrelació, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió i altres objectius terapèutics rellevants, per tal d’atendre necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives en els usuaris / pacients.

La Musicoteràpia té com a objectiu desenvolupar potencials o restaurar les funcions danyades de l’individu de tal manera que aquest pugui aconseguir una millor integració interpersonal aconseguint una millor qualitat de vida a través de la prevenció, rehabilitació i tractament.

Per rebre atenció musicoterapèutica no cal tenir cap tipus de coneixement musical.

La Musicoteràpia pot complementar altres tipus de teràpia.
DSC_0139

BENEFICIS DE LA MUSICOTERÀPIA

La Musicoteràpia pot resultar beneficiosa per a qualsevol ésser humà, amb una patologia o sense, en un procés terapèutic dirigit per un music-terapeuta especialitzat per restaurar, mantenir i incrementar la salut mental o física. Per a això, s’utilitzen tècniques expressives i receptives com la improvisació musical, el treball amb cançons, moviment, estimulació d’imatges i sensacions a través del so, relaxació, etc.

SESSIONS QUE S’OFEREIXEN

  • Musicoteràpia clínica. Sessions dirigides a usuaris amb necessitats especials, TGD, TDA, TDAH, autisme, etc., incloent atenció primerenca per a nadons amb dèficits o risc de patir-, usuaris amb alguna discapacitat o afectació a nivell físic, sensorial, intel·lectual, etc. Són sessions personalitzades segons el cas a tractar i seguint el protocol d’actuació de la musicoteràpia clínica (avaluació inicial, planificació, plantejament d’objectius, execució, documentació, avaluació final i finalització de l’tractament). Aquestes sessions són individuals, es realitzen un cop per setmana i tenen una durada de 30 min.

MT4

  • musicoterapiaMusicoteràpia prenatal. La musicoteràpia enriqueix l’embaràs tant física com psicològicament permetent que la música funcioni de manera terapèutica. El nadó incorpora al seu desenvolupament la informació sonora que rep, utilitzant la música, els sons i la pròpia veu, com a mitjà de connexió entre mare i fill per millorar la qualitat emocional de l’embaràs i reforçar el vincle prenatal. Aquestes sessions són col·lectives, es realitzen un cop per setmana i tenen una durada d’1 hora. Quan neixen els nadons poden continuar assistint a les sessions per a nadons de 0 a 6 mesos.
  • Musicoteràpia per a nadons de 0 a 6 meses. Qualsevol nen/a té la seva pròpia musicalitat, aquesta és una característica que s’ha d’estimular i desenvolupar des de les edats més primerenques. La Musicoteràpia contribueix a formar i enriquir el món sonor del nadó, ajuda a desenvolupar totes les seves capacitats i fomentar un complet desenvolupament mitjançant vivències musicals que comparteixen amb els seus pares reforçant el vincle afectiu i la comunicació. Aquestes sessions són col·lectives, es realitzen un cop per setmana i tenen una durada d’1 hora. El nadó ve acompanyat de la mare / pare o familiar.

 CIMG5478 (2)

  • PIC_6627Musicoteràpia per a adults. Sessions dirigides a adults que vulguin apropar-se a la música de forma activa i creativa a través de la improvisació, l’audició, la utilització de la veu, l’expressió corporal i instrumental permetent que actuï de manera terapèutica fomentant el creixement personal, l’autoestima i el benestar. Aquestes sessions són col·lectives, es realitzen un cop per setmana i tenen una durada d’1 hora.