DADES DEL SOCI:

  Nom i cognoms :

  Data de naixement:

  DNI:

  E-mail:

  Telèfon:

  Mòbil:

  Adreça:

  Població:

  Codi Postal:

  Observacions:

  DADES BANCARIES:

  Titular del compte:

  IBAN