Les professores Alicia Izquierdo i Neus Sanmartín ens presenten al seus alumnes en l’audició de fí de curs amb entrevista inclosa al flauta solista de l’orquestra de València Salvador Martínez.